Sàn giao dịch này cho phép người dùng tự kiểm tra dự trữ tiền điện tử của công ty

0

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn OKX cho biết họ đã ra mắt tính năng tự kiểm tra, hiện hỗ trợ ba loại tiền điện tử.

“Giờ đây, bạn có thể xác minh tài sản của mình được hỗ trợ 1:1 trên OKX,” thông báo cho biết . Công ty cho biết tính năng mới hỗ trợ Bitcoin (BTC) , E thereum (ETH) và USDT stablecoin, với nhiều tài sản sắp ra mắt.

Trang web cung cấp cho người dùng tùy chọn để xem kiểm toán của họ, cũng như để xem các khoản dự trữ OKX. Nó tuyên bố rằng việc nắm giữ ví trên chuỗi của nó được công khai để người dùng luôn có thể xác minh rằng tiền của họ được hỗ trợ bởi tài sản thực.

Nó cũng cho biết rằng họ thường xuyên xuất bản các cuộc kiểm toán Bằng chứng dự trữ (PoR), cho phép người dùng xác minh rằng tài sản của họ được giữ trong kho dự trữ của sàn giao dịch.

OKX cho biết Proof of Reserves là một phương pháp kiểm toán phổ biến, được sử dụng để đảm bảo rằng người giám sát thực sự nắm giữ đủ tiền để chi trả cho tất cả tài sản ký gửi trên sàn giao dịch của họ. Để xác minh việc kiểm toán, có ba bước thực hiện:

  • cây Merkle được sử dụng, là cấu trúc dữ liệu được thiết kế để mã hóa dữ liệu nhằm xác minh tất cả tài sản người dùng nắm giữ trên sàn giao dịch;
  • quyền sở hữu của sàn giao dịch đối với các địa chỉ ví trên chuỗi OKX và tổng số lượng nắm giữ ví OKX được xác minh;
  • tỷ lệ dự trữ của sàn giao dịch được xác minh bằng cách so sánh tổng tài sản người dùng nắm giữ với tổng tài sản sàn giao dịch từ các địa chỉ ví trên chuỗi OKX.

OKX cho biết mỗi người dùng được cấp một ID băm ẩn danh duy nhất và tổng số dư tài sản của mỗi người dùng trở thành một lá Merkle trong cây.

“Kết hợp tổng số tất cả tài sản của người dùng của chúng tôi tạo ra” Merkle root “, một chữ ký mã hóa đại diện cho tất cả các tài sản của người dùng.”

Sàn giao dịch cũng cho biết họ đã xuất bản một danh sách các địa chỉ ví với thông báo có chữ ký “Tôi là địa chỉ OKX”, nơi người dùng có thể kiểm tra tài sản OKX được lưu trữ trên chuỗi.

Trang web cũng cung cấp hướng dẫn về cách tự xác minh PoR: xác minh quyền sở hữu và số dư địa chỉ ví OKX, đồng thời kiểm tra xem tài sản của một người có được bao gồm trong cây OKX Merkle hay không. 

Như đã báo cáo , nhiều sàn giao dịch đã chuyển sang PoR sau sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX , tham gia cùng với những công ty đã thực hiện các cuộc kiểm toán này.

Tuy nhiên, có một số người cho rằng một số loại PoR nhất định là không đủ. Jesse Powell, đồng sáng lập và cựu Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Kraken , cho biết ông sẽ “quyết đoán hơn” khi “chỉ ra các vấn đề”.

Anh ấy đã tweet rằng kiểm toán PoR yêu cầu bằng chứng mã hóa về số dư của khách hàng và kiểm soát ví và nó phải có:

  1. tổng nợ phải trả của khách hàng (kiểm toán viên phải loại trừ số dư âm);
  2. bằng chứng mật mã có thể xác minh của người dùng rằng mỗi tài khoản được bao gồm trong tổng số tiền;
  3. chữ ký chứng minh rằng người giám sát có quyền kiểm soát ví.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here