Người sáng lập Blur: Lên kế hoạch phân bổ nhiều BLUR hơn trong Phần 2 so với 300 triệu ban đầu

0

Vào ngày 20 tháng 7, Pacman, người sáng lập Blur cho biết trong cộng đồng AMA rằng anh ấy có kế hoạch phân bổ nhiều BLUR hơn cho người dùng trong Phần 2 so với con số 300 triệu đã đặt ban đầu. Pacman nói rằng nếu bạn đọc kỹ các tweet trước đây của chúng tôi về Phần 2, bạn sẽ thấy rằng cụm từ chúng tôi sử dụng không phải là 300 triệu mã thông báo, mà là hơn 300 triệu mã thông báo.

Ngoài ra, Pacman không đề cập gì đến việc phân bổ thời gian, ngoài việc nói “càng sớm càng tốt”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here