Mạng chính Sui đã được nâng cấp lên phiên bản V1.5.0 và ngân sách phí gas tối thiểu đã được thay đổi giống với phí tối thiểu

0

Vào ngày 20 tháng 7, mạng chính của Sui đã được nâng cấp lên phiên bản V1.5.0. Các điểm chính của việc nâng cấp bao gồm: ngân sách tối thiểu cho phí gas đã được thay đổi bằng với mức phí tối thiểu, hỗ trợ viết linters đã được thêm vào, trình biên dịch sẽ cung cấp cảnh báo bổ sung cho các chức năng riêng tư không được sử dụng và các loại cấu trúc (không được khởi tạo) chưa sử dụng, cũng như một số cải tiến hiệu suất và sửa lỗi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here