Hà Lan chính thức kêu gọi việc cấm Bitcoin

0

Một quan chức Hà Lan lập luận rằng Hà Lan phải cấm khai thác, giao dịch và nắm giữ Bitcoin vì nó không đáp ứng bất kỳ chức năng nào trong ba chức năng của tiền và rất tiện cho các tội phạm. Nói nhanh về ba chức năng của tiền, đó là: Phương tiện trao đổi, phương tiện cất giữ và đơn vị hạch toán.

Nguyên nhân chính:

Trong khi El Salvador đã chấp nhận Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp, một quan chức Hà Lan đã kêu gọi một lệnh cấm khẩn cấp.

Pieter Hasekamp, Giám đốc Văn phòng Phân tích Kinh tế Hà Lan thuộc Bộ Kinh tế và Chính sách Khí hậu, đã xuất bản  một bài luận có tựa đề “Hà Lan buộc phải cấm bitcoin”.

Phù hợp với tiêu đề của bài luận, Hasekamp liệt kê một danh sách rộng rãi các lý do tại sao chính phủ Hà Lan phải thực thi lệnh cấm hoàn toàn ngay lập tức đối với việc khai thác, giao dịch và nắm giữ Bitcoin (BTC). Theo quan chức này, điều này có thể khiến giá giảm mạnh vì Bitcoin “không có giá trị nội tại và chỉ có giá trị vì những người khác có thể chấp nhận nó”.

Giám đốc điều hành đã trích dẫn một câu chuyện chống tiền điện tử phổ biến, cho rằng bất kỳ loại tiền điện tử nào không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào trong ba chức năng của tiền như một đơn vị tài khoản, phương tiện thanh toán và lưu trữ giá trị. Ông cũng trích dẫn các lập luận nhằm chống lại Bitcoin phổ biến khác, chẳng hạn như lo ngại về bảo mật, rủi ro gian lận và lừa đảo, và cho rằng tiền điện tử là công cụ hữu ích cho các đối tượng tội phạm.

 

Hasekamp nói rằng Hà Lan đã bị tụt hậu so với các quốc gia đã chuyển sang “kiềm chế sự bành trướng của tiền điện tử” trong những năm gần đây. “Các nhà quản lý Hà Lan đã cố gắng thắt chặt giám sát các nền tảng giao dịch, nhưng không thành công. Văn phòng Kế hoạch Trung ương đã chỉ ra những rủi ro của giao dịch tiền điện tử trong năm 2018, nhưng kết luận rằng quy định chặt chẽ hơn là chưa cần thiết ”, quan chức này viết.

Trong bài luận của mình, Hasekamp đặc biệt chú ý đến định luật Gresham. Ví dụ, nếu có hai hình thức hoá tệ trong lưu thông, mà được chấp nhận bởi luật pháp là có giá trị danh nghĩa tương tự, loại hoá tệ có giá trị hơn sẽ biến mất khỏi lưu thông.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here