Charles Hoskinson của Cardano ký Biên bản ghi nhớ với Chính phủ Burundi, Thỏa thuận được đặt câu hỏi

0