Tổng hợp những dự án chạy Node có thể nhận được Airdrop

0

1. Taiko

– Gọi vốn: $22 triệu từ @okx , @KuCoinVentures và các quỹ đầu tư mạo hiểm khác

– Yêu cầu: RAM 32 GB, SSD 480 GB, 4 lõi CPU

– Hướng dẫn chính thức: https://docs.taiko.xyz/guides/run-a-taiko-node…

2. Berachain

– Gọi vốn: $42 triệu từ @polychaincap và các nhà đầu tư khác

– Yêu cầu: RAM 6 GB, SSD 480 GB, 4 lõi CPU

– Hướng dẫn chính thức: https://docs.berachain.com/nodes/quickstart/setup-keyring…

3. Aleo

– Gọi vốn: $298 triệu từ @a16z ,@SoftBank ,@coinbase và các nhà đầu tư khác

– Yêu cầu: RAM 16 GB, SSD 128 GB, 16 lõi CPU
– Hướng dẫn chính thức: https://github.com/AleoHQ/snarkOS#21-requirements…

4. Linea

Gọi vốn: $725 triệu từ @jpmorgan ,@Mastercard ,@paraficapital và các nhà đầu tư khác

Yêu cầu: RAM 32 GB, SSD 480 GB, 16 lõi CPU

Hướng dẫn chính thức: https://docs.linea.build/build-on-linea/run-a-node…

5 .Zora

– Gọi vốn: $60 triệu từ @KindredVentures ,@HaunVentures ,@coinbase và các nhà đầu tư khác

– Yêu cầu: RAM 16 GB, SSD 200 GB, 6 lõi CPU

– Hướng dẫn: https://twitter.com/nobrainflip/status/1750885375420358861…

6. NuLink

Gọi vốn: $4.2 triệu từ @ld_capital ,@X21_Digital ,@mavencapitalio và các nhà đầu tư khác

Yêu cầu: RAM 4 GB, SSD 60 GB, 2 lõi CPU

Hướng dẫn chính thức: https://docs.nulink.org/products/stakers/nulink_worker…

7. Base

– Gọi vốn: $574.2 triệu từ @polychain ,@a16z và các nhà đầu tư khác

Yêu cầu: RAM 16 GB, SSD 480 GB, 16 lõi CPU

Hướng dẫn: https://twitter.com/rektfencer/status/1666155389073887233…

8. Mangata Finance

Gọi vốn: $5.6 triệu từ @polychaincap ,@trgcapi ,@altonomy và các nhà đầu tư khác

Yêu cầu: RAM 8 GB, SSD 120 GB, 4 lõi CPU

Hướng dẫn chính thức: https://github.com/mangata-finance/mangata-node?tab=readme-ov-file…

Dưới đây là một số khoản tiền thưởng từ việc chạy node mà người dùng đã nhận được:

$TIA – $140,000
$APT – $13,000
$MINA – $40,000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here