Tiền trong trò chơi, Defi Tokens, Metaverse Assets Tăng lên trên Thị trường Suy thoái với Lợi nhuận Hai chữ số

0

Trong khi các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin và ethereum mất khoảng 10% giá trị trong bảy ngày qua, nền kinh tế tài chính phi tập trung (defi) đã vượt qua cơn bão tốt hơn hai tài sản tiền điện tử hàng đầu. Một loạt các đồng tiền trong trò chơi blockchain, mã thông báo defi và tài sản metaverse như gala, crypto.com coin, wax, kadena, wonderland và avalanche đã chứng kiến mức tăng hai chữ số trong 24 giờ qua.

TVL trong Defi Chống lại cơn bão kinh tế tiền điện tử

Trong khi bitcoin ( BTC ) đã dao động ngay trên vùng 60 nghìn đô la khi hợp nhất, nền kinh tế thách thức và một số tài sản tiền điện tử khác đã chứng kiến mức tăng đáng kể. Thống kê từ defillama.com cho thấy vào ngày 9 tháng 11, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong các giao thức defi chạm mức 275 tỷ đô la và hôm nay nó chỉ thấp hơn 6,54% ở mức 257 tỷ đô la. Giao thức defi Curve chiếm ưu thế 8% trong bối cảnh 257 tỷ USD với TVL 20,63 tỷ USD.

Tiền trong trò chơi, Defi Tokens, Metaverse Assets Tăng lên trên Thị trường Suy thoái với Lợi nhuận Hai chữ số
Tổng giá trị bị khóa trong defi vào ngày 17 tháng 11 năm 2021, trên tất cả các blockchains theo defillama.com.

Tiếp theo là TVL của Curve là Makerdao ($ 18,16 tỷ), Aave ($ 15,59 tỷ), Convex Finance ($ 15,34 tỷ) và WBTC ($ 14,66 tỷ). Ba chuỗi hàng đầu hiện nay về TVL trong defi bao gồm Ethereum ( ETH ), Binance Smart Chain (BSC) và Solana (SOL). ETH chiếm 172,22 tỷ đô la hoặc 66,93% tổng số TVL trong defi vào thứ Tư. BSC có 19,56 tỷ USD hay 7,60% và SOL có 13,32 tỷ USD hay 5,17%.

7 mã thông báo tăng hai chữ số trong 24 giờ, TVL cầu chuỗi chéo giảm 6,3% trong 30 ngày, Lệnh Uniswap Khối lượng Dex hàng đầu hôm nay

Đồng tiền tăng giá hàng đầu trong 24 giờ qua là gala tiền xu trò chơi blockchain (GALA), tăng 110,4% vào ngày hôm nay. Crypto.com coin (CRO) đã tăng 28,5%, sáp (WAXP) tăng 16,7%, kadena (KDA) tăng 16,0%, wonderland (TIME) tăng 14,8%, tuyết lở (AVAX) tăng 14,3% và mã thông báo đường cong (CRV) ) tăng 10%. Bảy mã thông báo nói trên là những đồng tiền duy nhất vào thứ Tư đã chứng kiến mức tăng hai chữ số trong số hơn 10.000 tài sản tiền điện tử.

Cổ phiếu tăng hai con số vào ngày 17/11/2021.

Các mã tăng đáng chú ý khác bao gồm nhiên liệu theta (TFUEL) tăng 8,3%, mã thông báo kucoin (KCS) tăng 5,2%, nem ( XEM ) tăng 5,2%, đa giác (MATIC) tăng 4,8% và iota (MIOTA) tăng 4,3% trong thời gian qua 24 tiếng. Hoạt động cầu nối xuyên chuỗi của Defi có tổng giá trị khoảng 23,98 tỷ đô la bị khóa với Ronin Bridge chỉ huy 7,5 tỷ đô la, theo số liệu của Dune Analytics. Các thay đổi trong 30 ngày của cầu xuyên chuỗi TVL chương trình cầu TVL giảm 6,3%.

Năm nền tảng trao đổi phi tập trung (dex) hàng đầu vào ngày 17 tháng 11 năm 2021. Trader Joe có trụ sở tại Avalanche đã thấy lượng người dùng tăng 15% vào thứ Tư.

Năm nền tảng trao đổi phi tập trung (dex) hàng đầu hiện nay bao gồm Uniswap (Ethereum), Trader Joe (Avalanche), Quickswap (Polygon), Alcor.exchange (WAX) và Sunswap (Tron). Trong 24 giờ qua, Trader Joe có trụ sở tại Avalanche đã kiếm được 150,89 triệu đô la hoán đổi dex, trong khi công ty dẫn đầu Uniswap của ngày hôm nay đã xử lý 901 triệu đô la, theo hồ sơ của dappradar.com vào ngày 17 tháng 11.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here