Home » ‘Cơ sở dữ liệu bị rò rỉ’ của 101.000 người dùng friend.tech liên kết địa chỉ ví của họ

‘Cơ sở dữ liệu bị rò rỉ’ của 101.000 người dùng friend.tech liên kết địa chỉ ví của họ

by Cương Trần

Banteg, một người đóng góp cốt lõi ẩn danh cho Yearn Finance, đã xuất bản một kho lưu trữ “bị rò rỉ” chứa các chi tiết quan trọng của người dùng trên nền tảng friend.tech trên GitHub. Điều này bao gồm các địa chỉ ví trên Base và tên người dùng Twitter tương ứng cho hơn 101.000 người dùng.

Banteg cho biết : “101.183 người đã cấp cho friend.tech quyền truy cập để đăng bài với tư cách là họ, db (cơ sở dữ liệu) bị rò rỉ cho biết . Tuyên bố này được đưa ra sau khi phát hành tệp CSV chứa dữ liệu người dùng chi tiết, bao gồm các nguồn tài trợ và tên người dùng.

Động thái của Banteg đã mở rộng ra ngoài kho lưu trữ. Anh ấy cũng nhấn mạnh một tình huống rắc rối liên quan đến quyền của friend.tech, khẳng định rằng những người dùng này đã cấp cho friend.tech khả năng đăng bài thay mặt họ — có thể không có sự hiểu biết hoặc đồng ý hoàn toàn.

Thông tin được tiết lộ sau khi các nhà phân tích chuỗi Spot On phát hiện ra rằng API của friend.tech đã bị rò rỉ thông tin. Ví dụ: ví do người dùng tạo có thể được xem thông qua API.

Friend.tech, hoạt động như một ứng dụng xã hội web3 trên Cơ sở chuỗi Lớp 2 do Coinbase ươm tạo, cung cấp một nền tảng để giao dịch “cổ phiếu” trong tài khoản Twitter. Tính năng này cung cấp cho các cổ đông quyền truy cập duy nhất vào các phòng trò chuyện riêng tư.

Với việc nền tảng này ngày càng thu hút được nhiều lượt đăng ký cao cấp gần đây, nó cũng đã tạo ra phí giao thức vượt quá 1,42 triệu đô la trong 24 giờ qua, xếp hạng nó trong số ba dự án tiền điện tử hàng đầu về phí do người dùng thanh toán.

Related Posts