Berachain Dự Án Layer-1 Gọi Vốn 42M$ Và Được Định Giá 420M$ Lead Bởi Các Quỹ Polychain & Hack_VC

0

Berachain Dự Án Layer-1 Gọi Vốn 42M$ Và Được Định Giá 420M$

1.Berachain là gì?

Berachain là một blockchain L1 tương thích với EVM được xây dựng trên Cosmos-SDK hỗ trợ tất cả các công cụ, hoạt động tương tự và thêm chức năng bổ sung được tích hợp trong chuỗi tối ưu hóa cho bằng chứng về tính hợp lệ và các trường hợp sử dụng trừu tượng điển hình (DEX, Oracles, v.v.).

Chúng ta thậm chí có thể coi Berachain là một blockchain “EVM-equivalent-plus”. Mô-đun Berachain đầu tiên.
Berachain là một blockchain tương thích EVM hiệu suất cao được xây dựng trên sự đồng thuận Proof-of-Liquid. Bằng chứng thanh khoản là một cơ chế đồng thuận mới nhằm điều chỉnh các ưu đãi mạng, tạo ra sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ giữa các trình xác thực Berachain và hệ sinh thái của các dự án. Công nghệ của Berachain được xây dựng trên Polaris, một khung blockchain hiệu suất cao để xây dựng các chuỗi tương thích EVM trên công cụ đồng thuận CometBFT.

2.Polaris EVM là gì?

  Một khung EVM mô-đun, cung cấp môi trường thực thi cho các hợp đồng thông minh trên Berachain.
  Khả năng tương thích EVM của Berachain đến từ thư viện Berachain Polaris EVM. Polaris Ethereum cung cấp trải nghiệm EVM được cải thiện vượt xa việc triển khai cơ bản của Ethereum. Ngoài chức năng Ethereum đáng tin cậy và nhất quán, Polaris Ethereum cung cấp cho các nhà phát triển việc tạo ra các trình biên dịch trước và mô-đun tùy chỉnh trạng thái mà các nhà phát triển có thể sử dụng để tạo ra các hợp đồng thông minh hiệu quả và mạnh mẽ hơn.

  3.CometBFT là gì?

  CometBFT là một phần mềm tạo điều kiện sao chép an toàn và nhất quán các ứng dụng trên nhiều máy. Bảo mật đạt được miễn là ít hơn một phần ba số máy bị lỗi theo bất kỳ cách tùy ý nào và tính nhất quán được duy trì bằng cách đảm bảo rằng tất cả các máy không bị lỗi đều có quyền truy cập vào cùng một nhật ký giao dịch và tính toán cùng một trạng thái. Loại sao chép an toàn và nhất quán này là một vấn đề quan trọng trong các hệ thống phân tán. Vì nó đóng một vai trò quan trọng trong khả năng chịu lỗi của nhiều ứng dụng khác nhau, từ tiền tệ đến điều phối cơ sở hạ tầng. Khái niệm về khả năng chịu lỗi Byzantine (BFT) cho phép khả năng xử lý các lỗi máy theo những cách tùy ý, ngay cả khi máy trở nên độc hại. Mặc dù lý thuyết về BFT đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, nhưng nó chỉ trở nên phổ biến gần đây, chủ yếu là do sự thành công của các công nghệ blockchain như Bitcoin và Ethereum. Công nghệ Blockchain chỉ đơn giản là hiện đại hóa BFT, tập trung vào mạng ngang hàng và xác thực mật mã. Tên này xuất phát từ cách các giao dịch được phân lô theo khối và được liên kết với nhau để tạo thành một chuỗi. CometBFT bao gồm hai thành phần kỹ thuật chính: công cụ đồng thuận blockchain và giao diện ứng dụng. Công cụ đồng thuận, dựa trên thuật toán đồng thuận Tendermint, đảm bảo rằng tất cả các máy ghi lại các giao dịch giống nhau theo cùng một thứ tự. Giao diện khối ứng dụng (ABCI) cung cấp các giao dịch cho các ứng dụng để xử lý. Không giống như các giải pháp blockchain và đồng thuận khác đi kèm với các máy trạng thái tích hợp, CometBFT cho phép các nhà phát triển sử dụng nó để sao chép máy trạng thái BFT của các ứng dụng được viết bằng bất kỳ ngôn ngữ lập trình và môi trường phát triển nào phù hợp với nhu cầu của họ. CometBFT được thiết kế thân thiện với người dùng, dễ hiểu, hiệu suất cao và hữu ích cho nhiều ứng dụng phân tán.

  4.Berachain Governance

  Proposals
  Các đề xuất thường là chức năng được đề xuất sẽ được áp dụng cho trình xác thực, nhóm danh sách trắng, mã thông báo trong danh sách trắng và hơn thế nữa. Chức năng này vay mượn từ mô-đun quản trị Cosmos SDK và cho phép các đề xuất và bỏ phiếu được thực hiện trên chuỗi.
  Các đề xuất cũng có thể được xem và tạo thông qua BGT Station.

  Có 4 loại đề xuất khác nhau

   • Đề xuất văn bản – Các đề xuất không có chức năng tự động được triển khai khi được thông qua
   • Đề xuất đo lường – Nơi các nhà cung cấp thanh khoản mới được đưa vào danh sách trắng để cho phép người xác thực chọn họ để chấp nhận phát thải BGT
   • Đề xuất tài sản thế chấp – Nơi các mã thông báo mới được đưa vào danh sách trắng và ánh xạ tới Honey có sẵn để giao dịch thông qua BEX
   • Đề xuất thị trường – Các mã thông báo được bọc có thể được đề xuất để giao dịch trong BEX

   Voting
   Người xác nhận và người ủy quyền có thể bỏ phiếu cho các đề xuất có thể tự động thay đổi các thông số đặt trước của hệ thống (chẳng hạn như giới hạn khí khối), phối hợp nâng cấp, cũng như bỏ phiếu sửa đổi hiến pháp mà con người có thể đọc được chi phối các chính sách của Berachain. Hiến pháp cho phép sự gắn kết giữa các bên liên quan về các vấn đề như trộm cắp và lỗi, cho phép giải quyết nhanh hơn và sạch hơn.

   Phần biên dịch trước này cho phép bạn xử lý tất cả các hành động liên quan đến quản trị của Berachain. Các chức năng cho phép bạn:

   Tạo / nhận / hủy đề xuất
   Bỏ phiếu cho các đề xuất
   Điều này rất hữu ích khi giao thức / DAO của bạn cần lập trình đưa ra các quyết định quản trị liên quan đến Bằng chứng thanh khoản. Ví dụ, các đề xuất để làm cho LP mới đủ điều kiện phát thải BGT trong BEX Native.

   5.Token

   BERA Token: BERA là mã thông báo mạng được sử dụng để gửi các giao dịch trên blockchain, đó là lý do tại sao đôi khi nó được gọi là “mã thông báo gas”. Đó là những gì trả tiền cho khí đốt của giao dịch.

   BGT Token: Các blockchain Proof of Stake có mã thông báo quản trị được sử dụng để bảo mật mạng thông qua việc đặt cọc với các trình xác thực. Giá trị kinh tế của tất cả các mã thông báo được đặt cọc trong mạng cộng lại để tạo thành tính bảo mật của chuỗi. Thông thường, đây là mã thông báo mạng chính.Tuy nhiên, do mô hình Proof of Liquidity của Berachain, token này là BGT (Bera Governance Token).BGT không thể chuyển nhượng và chỉ có thể có được bằng cách gửi thanh khoản vào BEX gốc.

   Honey Stablecoin: Nhiều giao thức phụ thuộc vào sự ổn định hơn về giá của mã thông báo của họ so với các loại tiền điện tử tiêu chuẩn cung cấp. Điều này dẫn đến khái niệm stablecoin, đồng tiền được gắn với giá trị đô la thực của tiền tệ fiat.Trong Berachain, đồng tiền này là HONEY, một stablecoin nhằm mục đích xấp xỉ 1 USDC

   Điểm Chung: Là tất cả các token ở giai đoạn hiện tại là Testnet nên chỉ có thể Faucet và Swap trên các DDAP và AMM Dex của Dự Án Berachain. Và đây cũng là Cơ Hội để nhận Airdrop của dự án nếu như điều đó xảy ra.

   6.Managing BGT

   BGT Emissions:

   Để tham gia Proof of Liquidity, trước tiên bạn cần nhận được một số BGT. Để làm như vậy, bạn sẽ cần cung cấp thanh khoản vào BEX gốc. Điều này là do BGT mới được đúc được phát trực tiếp đến các nhà cung cấp thanh khoản dựa trên trọng số đo được giải thích trong Phái đoàn BGT.

   Ở cấp độ cao, điều đó trông như thế này:


   Số lượng phần thưởng BGT mà người dùng nhận được trên mỗi pool dựa trên một số yếu tố. Lượng BGT được phát ra cho bể đó
   Lượng thanh khoản mà người dùng đã cung cấp cho nhóm đó (trong số tất cả thanh khoản trong nhóm)

   BGT Delegation:

   Sau khi có được BGT, người dùng ủy quyền nó cho các trình xác thực trên mạng. Trọng số cổ phần BGT của người xác thực được sử dụng để xác định hai điều:

   Trình xác thực tạo ra bao nhiêu khối trong số tất cả các trình xác thực
   Bao nhiêu % lượng khí thải BGT trong tương lai mà họ có thể đặt ra với phiếu bầu của mình.

   BGT Bribes: Thúc đẩy trong Berachain là từ người xác nhận cho người ủy quyền BGT của họ. Đây là một cơ chế cho phép người xác thực phân biệt mình với phần còn lại, ngoài các số liệu thông thường như thời gian hoạt động.

   Cơ chế thúc đẩy
   Hối lộ phải được đặt ra trước khi kỷ nguyên bắt đầu
   Hối lộ có thể được thiết lập cho bất kỳ thời đại nào trong tương lai
   Người xác thực đặt số lượng đề xuất khối mà họ đang hối lộ cho kỷ nguyên
   Số tiền xu được chỉ định trong một khoản hối lộ là theo đề xuất

   BGT Station: BGT Station là nơi quản lý tất cả mọi thứ BGT.

   7.Partner And Backer

   Dự Án đã raise thành công 42M$ từ các quỹ lớn. Với sự dẫn đầu của PolychainHack_Vc và được định giá lên 420M$. Có thể nói đây là một con số không hề nhỏ trong thời điểm hiện tại

   8.Tổng Kết

   Berachain là Dự Án L1 được Built Cosmos-SDK. Hiện tại Dự Án chỉ mới đang cho chạy Tesnet và chưa có thông tin về Tokenomic cụ thể. Nhưng với sự Fomo làm Testnet để nhận Airdrop khủng như hiện nay thì mình tin rằng đây là dự án mà chúng ta không nên bỏ qua. Các bạn có thể đọc thêm chi tiết tại: https://docs.berachain.com/learn/


   Bên cạnh đó team có kênh Telegram Và Youtube hướng dẫn anh em người mới tham gia vào thị trường cũng như tham gia Airdrop chi tiết, Link mình sẽ kèm dưới bài viết.

   Telegram: https://t.me/CryptoAdventurers
   Youtube: https://www.youtube.com/@dautucrypto92

   LEAVE A REPLY

   Please enter your comment!
   Please enter your name here