Số dư trao đổi bitcoin đã giảm xuống mức được thấy vào đầu năm 2018 và nguồn cung Bitcoin lưu hành hiện tại trên các sàn giao dịch chỉ là 11%

0

Vào ngày 24 tháng 7, nhà phân tích dữ liệu chuỗi Bitcoin của CryptoQuant Jan Wüstenfeld cho biết số dư của các sàn giao dịch Bitcoin đã giảm xuống mức vào khoảng tháng 1/tháng 2 năm 2018 và số dư của các sàn giao dịch đã giảm từ mức cao nhất là 3,1 triệu BTC vào tháng 3 năm 2020 xuống còn 2,1 triệu, giảm khoảng 32%.

(Tin tức UFBI) Vào ngày 24 tháng 7, nhà phân tích dữ liệu chuỗi Bitcoin của CryptoQuant Jan Wüstenfeld cho biết số dư của các sàn giao dịch Bitcoin đã giảm xuống mức vào khoảng tháng 1/tháng 2 năm 2018 và số dư của các sàn giao dịch đã giảm từ mức cao nhất là 3,1 triệu BTC vào tháng 3 năm 2020 xuống còn 2,1 triệu, giảm khoảng 32%.

Hiện tại, 11% nguồn cung BTC lưu hành là trên các sàn giao dịch và kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2020, nguồn cung BTC lưu hành trên các sàn giao dịch là 17%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here