Một nhà phát triển Bitcoin cho biết một thực thể bí ẩn có thể đang thu thập địa chỉ IP của người dùng Bitcoin.

0

Theo thông tin, thực thể này sử dụng một loạt 812 địa chỉ IP khác nhau để che giấu danh tính của mình trong khi thu thập dữ liệu.

Một người hoặc nhóm không rõ danh tính có thể đang thu thập địa chỉ IP của người dùng Bitcoin và liên kết chúng với địa chỉ BTC của họ, vi phạm quyền riêng tư của người dùng này, theo một bài đăng trên blog của nhà phát triển ứng dụng Bitcoin giả danh 0xB10C. Thực thể này đã hoạt động từ tháng 3 năm 2018 và địa chỉ IP của nó đã xuất hiện trên một số bài đăng công khai từ các nhà điều hành nút Bitcoin trong vài năm qua.

0xB10C là nhà phát triển của một số trang web phân tích Bitcoin, bao gồm Mempool.observer và Transactionfee.info. Họ cũng đã được trao tặng một khoản tài trợ phát triển Bitcoin từ Brink.dev trong quá khứ.

 

0xB10C gọi thực thể này là “LinkingLion” vì các địa chỉ IP liên quan đến nó đi qua trung tâm dữ liệu colocation của mạng LionLink. Tuy nhiên, thông tin đăng ký ARIN và RIPE cho thấy công ty này có thể không phải là người gửi tin nhắn, theo 0xB10C.

Thực thể này sử dụng một loạt 812 địa chỉ IP khác nhau để mở kết nối với các nút đầy đủ của Bitcoin có thể nhìn thấy trên mạng (còn được gọi là “nút lắng nghe”). Sau khi mở kết nối, thực thể yêu cầu nút cho biết phiên bản phần mềm Bitcoin mà nó đang sử dụng. Tuy nhiên, khi nút phản hồi với một số phiên bản và thông báo cho biết nó đã hiểu yêu cầu, thực thể đóng kết nối của mình khoảng 85% thời gian mà không có phản hồi.

Theo bài đăng, hành vi này có thể cho thấy thực thể này đang cố gắng xác định xem một nút cụ thể có thể được đạt tại một địa chỉ IP cụ thể hay không.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here