Home » Ấn Độ là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai thế giới

Ấn Độ là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai thế giới

by Cương Trần
  • Theo Chainalysis, Ấn Độ đã trở thành thị trường tiền điện tử lớn thứ hai thế giới.
  • Ấn Độ đã nhận được khoảng 268,9 tỷ USD tài sản tiền điện tử từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.
  • DeFi chiếm 55,8% khối lượng giao dịch khu vực của CSAO.

Theo báo cáo của Chainalysis, một công ty phân tích blockchain có trụ sở tại New York, Ấn Độ đã trở thành thị trường tiền điện tử lớn thứ hai thế giới. Chainalysis dựa trên báo cáo về khối lượng giao dịch thô và cho thấy rằng Trung, Nam Á và Châu Đại Dương (CSAO) được cho là nơi có thị trường tiền điện tử năng động và hấp dẫn nhất thế giới.

Báo cáo của Chainalysis cho thấy, theo phân tích khu vực, CSAO là thị trường tiền điện tử lớn thứ ba, chiếm gần 20% hoạt động tiền điện tử toàn cầu. Theo số liệu chính xác, CSAO chiếm 19,3% khối lượng giao dịch tiền điện tử thô toàn cầu, trong khi phần còn lại của thế giới giữ lại 80,7%.

Báo cáo, một đoạn trích từ “Báo cáo địa lý về tiền điện tử năm 2023” chưa được phát hành của Chainalysis, lưu ý rằng Ấn Độ dẫn đầu về khối lượng giao dịch CSAO một dặm đáng kể. Nó cho thấy Ấn Độ đã nhận được khoảng 268,9 tỷ USD tài sản tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023.

Báo cáo Chainalysis đã thu hẹp trọng tâm vào sức mua và dân số khi đo lường việc áp dụng tiền điện tử ở cấp cơ sở. Bằng cách sử dụng các số liệu này, CSAO đã thể hiện sự thống trị rõ ràng, với sáu trong số mười quốc gia hàng đầu trong danh mục này đều nằm trong khu vực. Trong số đó có Ấn Độ (1), Việt Nam (3), Philippines (6), Indonesia (7), Pakistan (8) và Thái Lan (10).

Theo báo cáo của Chainalysis, các giao dịch tài chính phi tập trung (DeFi) trong CSAO đã tăng đột biến . DeFi chiếm 55,8% khối lượng giao dịch khu vực của CSAO. Đây là mức tăng đáng kể so với mức 35,2% được ghi nhận trong giai đoạn kéo dài một năm trước đó. Hơn nữa, báo cáo cho thấy sự gia tăng số lượng giao dịch được thực hiện bởi các nhà đầu tư tổ chức. Theo báo cáo, 68,8% tổng khối lượng giao dịch trong giai đoạn được xem xét là hơn 1 triệu USD. Đó là mức tăng đáng kể so với mức 57,6% được ghi nhận trong giai đoạn trước.

Chainalysis quan sát thấy mức độ năng động cao trong mô hình áp dụng tiền điện tử CSAO. Công ty phân tích ghi nhận sự khác biệt trong việc sử dụng các dịch vụ tiền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, nó cho thấy các sàn giao dịch tập trung vẫn dẫn đầu về lưu lượng người dùng, phù hợp với các số liệu từ các nơi khác trên thế giới.

Related Posts