ADALend: Hiệu quả giao thức trên Cardano trong việc xử lý lãi suất

0

Các nhà giao dịch tiền điện tử chuyển sang các công cụ có thu nhập cố định như trái phiếu và cổ phiếu để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Thị trường tiền điện tử là một nguồn cung cấp chứng khoán nợ hợp pháp không kém uy tín hơn các chứng khoán tương đương và là một lực lượng kinh tế đáng kể để tính đến. Với các sản phẩm phái sinh lãi suất, các chủ nợ trên thị trường tiền điện tử, chủ yếu là người cho vay và người đi vay, hy vọng sẽ ổn định doanh thu và giảm rủi ro.

Có hai loại phái sinh lãi suất trong thị trường tiền điện tử: một loại cho phép bạn kéo dài thời hạn khoản vay của mình và một loại cho phép bạn tăng lãi suất.

Có sự khác biệt lớn giữa lãi suất dành cho người đi vay và lãi suất dành cho người cho vay trên thị trường tài chính truyền thống. Điều này cũng đúng trong thị trường tài chính tiền điện tử.

Điều này cũng đúng trong thị trường tài chính tiền điện tử.

Tỷ lệ sử dụng của ADALend

Lãi suất cho cả người đi vay và người cho vay sẽ thay đổi theo những thay đổi trong tỷ lệ sử dụng các khoản vay trong một nhóm cụ thể. Lãi suất phụ thuộc vào tổng số tiền hiện có trong nhóm thanh khoản, được tính bằng mã thông báo LP. Nếu mọi người đang muốn vay hơn số tiền trong nhóm thanh khoản, lãi suất sẽ tăng lên; nếu nhiều người cố gắng cho vay hơn là đi vay, lãi suất sẽ giảm xuống.

Tỷ lệ sử dụng là giữa tổng số lượng mã thông báo đang lưu hành và số lượng được sử dụng bởi nền tảng. Thiết kế nền tảng ADALend cho phép giữ tỷ lệ sử dụng ở mức thấp đối với các đồng tiền không ổn định. Khi làm như vậy, đồng thời, nền tảng sẽ duy trì lượng token lưu hành cao hơn. Số lượng mã thông báo lưu hành cao hơn sẽ cho phép nền tảng hỗ trợ khai thác thanh khoản, trong đó chủ sở hữu mã thông báo sẽ được hưởng lợi từ việc nắm giữ mã thông báo bằng cách nhận lãi suất cho vay từ người đi vay. Khi người đi vay trả hết khoản vay, người cho vay sẽ trả lại tiền lãi cho người nắm giữ mã thông báo, người đã nắm giữ mã thông báo; đây là những gì làm cho mã thông báo trở thành một tài sản có giá trị.

ADALend Protocol để quản lý tài sản nhàn rỗi hiệu quả

Giao thức sẽ giảm bớt các tài sản nhàn rỗi trên nền tảng bằng cách chuyển một phần trong số chúng sang các nền tảng hoán đổi ổn định mà không bị mất mát tạm thời trong phạm vi có thể chấp nhận được. Kiến trúc chương trình cốt lõi của dự án ADALend bao gồm việc tận dụng các tài sản nhàn rỗi. Thay vì cất giữ tài sản của bạn trong kho lạnh, chúng có thể được cho thuê hoặc mượn để hỗ trợ giao thức ADALend Lending. Nó không chỉ hỗ trợ khôi phục tình trạng nhàn rỗi của tài sản mà còn mang lại lợi nhuận cho chủ sở hữu tài sản do việc bán nó. Đổi lại, nó sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong lĩnh vực thị trường blockchain, vốn sử dụng hệ sinh thái Cardano là kết quả của việc này, đảm bảo phân bổ tài sản công bằng dựa trên các điều khoản của thỏa thuận cho vay giữa người đi vay và người cho vay.

Thông tin thêm về ADALend: https://adalend.finance

Tham gia Discord của chúng tôi: https://discord.gg/afTpq4mQRG

Tham gia vòng riêng tư: privateale@adalend.finance

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here