5 mã thông báo tiền điện tử AI hàng đầu của CoinMarketCap sẽ được theo dõi vào tháng 8 năm 2023

0

Theo CoinMarketCap, năm đồng tiền AI hàng đầu sẽ được theo dõi vào tháng 8 năm 2023 bao gồm The Graph (GRT), Injective (INJ), Render (RNDR), Oasis Network (ROSE) và SinguarityNET (AGIX). Các dự án này được xếp hạng trên CoinMarketCap dựa trên vốn hóa thị trường của chúng.

The Graph (GRT)

Biểu đồ là một giao thức lập chỉ mục để truy vấn dữ liệu cho Ethereum và Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS). Mã thông báo của nó, GRT, có vốn hóa thị trường là 969,7 triệu đô la và được giao dịch với giá 0,1063 đô la tại thời điểm viết bài. GRT có nguồn cung lưu hành là 9.125.802.457 mã thông báo, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 59.198.560 USD.

Injective (INJ)

Injective là một chuỗi khối lớp một mở và có thể tương tác được xây dựng để cung cấp năng lượng cho các ứng dụng DeFi thế hệ tiếp theo. Mã thông báo gốc của Injective, INJ, có vốn hóa thị trường là 647,5 triệu đô la và được giao dịch với giá 7,73 đô la tại thời điểm viết bài. INJ có nguồn cung lưu hành là 83.755.556 mã thông báo và khối lượng giao dịch là $26.473.967 trong 24 giờ qua.

Render (RNDR)

Render là mạng kết xuất GPU dựa trên Ethereum với mã thông báo gốc RNDR. Dữ liệu của CoinMarketCap cho thấy RNDR có vốn hóa thị trường là 622,2 triệu đô la và được giao dịch với giá 1,68 đô la tại thời điểm viết bài. Nguồn cung lưu hành của RNDR là 369.614.008, với khối lượng giao dịch là $21.105.258 trong 24 giờ qua.

Oasis Network (ROSE)

Oasis là mạng blockchain lớp một tập trung vào quyền riêng tư và khả năng mở rộng. Mã thông báo gốc ROSE của nó được liệt kê trên CoinMarketCap với mức vốn hóa thị trường là 270 triệu đô la trong khi giao dịch với giá 0,04715 đô la tại thời điểm viết bài. Nguồn cung lưu hành của ROSE là 5.725.718.533, với khối lượng giao dịch hàng ngày là $5.693.950 trong 24 giờ qua.

SinguarityNET (AGIX)

SingularityNET là một giao thức chuỗi khối để tạo, chia sẻ và kiếm tiền phi tập trung từ các dịch vụ AI. Mã thông báo gốc của nó, AGIX, có vốn hóa thị trường là 259,4 triệu đô la, theo CoinMarketCap. AGIX được giao dịch với giá 0,2113 đô la tại thời điểm viết bài, với nguồn cung lưu hành là 1.227.214.306 mã thông báo. AGIX có khối lượng giao dịch hàng ngày là $17,874,867 trong 24 giờ qua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here